Prishtinë
Tel.: +381 (0)38 224 473
Address: Str. Nena Terezë Nr. 41, Apt, 29 10000 Prishtinë, Kosovë
Mitrovicë
Tel.: +381 (0) 64 433 10 40
Tel.: +381 (0) 64 433 10 40
Address: Str. Kralja Petra 183 a 38220 Mitrovicë, North Kosovo